Julbrev till UKAF:s medlemmar från Stina

Bästa medlem i UKAF, Uppsala kvinnliga akademikerförening!

Jag läser förra årets julbrev. Vad mycket som hänt sedan dess!! Då förberedde vi oss på ett annorlunda julfirande. I skrivande stund vet vi inte hur det blir i år, men vi vet att vi haft en fantastisk höst som vi med gillande kan se tillbaka på! Först festen full av energi, sedan besök av Ulrika Knutson och nu senast av Elisabeth Hedborg. Vi vet att föreningen är i stånd att överleva även de svåraste påfrestningar. Jag är djupt imponerad av att vi snabbt kunde ställa om till digitala möten, och att så många valde att hänga med på denna resa när Coronan slog direkt mot kärnan i vår verksamhet, det personlig (och fysiska) mötet. Vad vi har lärt oss mycket! TACK ALLA!!

Festen var alldeles underbar och höstens snackis. Så många har uttryckt sin glädje över att den blev så lyckad och som en extra krydda, samma dag som Coronarestriktionerna släpptes. När blir nästa fest är frågan. Det tar vi till oss. MERA FEST!

Vi har fått flera nya medlemmar under året. VARMT VÄLKOMNA! Såväl enskilda medlemmar som medlemmar i styrelsen har varit duktiga på att rekommendera kvinnor att söka sig till oss. Det är roligt att komma till UKAF säger våra inbjudna gäster, så föreläsarna har också rekryterat nya medlemmar.

När Elisabeth Hedborg besökte oss hade hon med sig några exemplar av sin bok ”Min far var rysk soldat”. Alldeles för få visade det sig. Den tog slut. Elisabeth meddelar att boken nu ska finnas att köpa på Uppsala Bokhandel på Sysslomansgatan 7.  Elisabeth har ordnat det.

Nästa år ska vi fira skrev jag förra året. Och firat har vi. Nästa år ska vi ta oss an det Nordiskt-Baltiska seminariet som KAF ordnar den 19 november 2022. En arbetsgrupp inom KAF har börjat konkretisera seminariets tema ”Våld, ålderism och pandemi” och UKAF är förstås med i förberedelserna. MERA NORDISKT UTBYTE! Vi ser också fram emot att få höra mer om Allmänna Sången och körledning, om Betty Pettersson och de första kvinnliga studentskorna, och kanske kan vi få Sveriges Radios hälsokorrespondent, tillika författare, hit om hon inte är ute på internationella uppdrag.

Nu är det dags att förnya medlemskapet. Alltså 150 kr för ordinarie medlem, 100 kr för studerande. Bankgiro 168–5817.

På återseende nästa år! 🎵😊

 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

Önskar styrelsen genom

Stina Johansson, ordförande i UKAF