Skånekretsen: medlemsmöte 13 september

Måndagen den 13 september träffas Skånekretsens medlemmar äntligen på Studentskegården!

Mariah Larsson, professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, har forskat om den pornografiska filmens historia i Sverige och har även föreläst om pornografi i olika sammanhang. Hon kommer att prata om sin forskning och hur hon resonerar kring att föreläsa om material som kan uppfattas som problematiskt.

Lunds studentskegård, kl 18:00.