Bland kvinnoforskare och feminister i Turkiet med Elisabeth Özdalga 6 september kl 18

Elisabeth Özdalga är en svensk sociolog med doktorsexamen från Göteborgs Universitet. Hon har under stor del av sin yrkesverksamma tid varit verksam som professor vid två universitet i Ankara; Middle East Technical University och Bilkent University Ankara. Elisabeth har också från mitten av 1990-talet fram till 2018 i olika funktioner varit associerad till The Swedish Research Institute i Istanbul. Under två perioder på 90-och 2000-talet var hon föreståndare för institutet.

Från 1980-talet och framåt har hon med stöd av Vetenskapsrådet och Riksbanksfonden också bedrivit forskning avseende olika aspekter på det turkiska samhället.

Med erfarenheter från att ha varit verksam i dessa miljöer och från egna forskningsresultat talar Elisabeth den 6 september under rubriken ”Bland kvinnoforskare och feminister i Turkiet”.

Tid 6 september kl 18

Plats zoom

Anmälan till lisbeth.stenberg@eriksbergs.se senast 4.9