TREVLIG SOMMAR önskas alla UKAF-medlemmar!

Visst är vi lite less på isolering och Zoomande! Eller hur? Styrelsen planerar i alla fall för att hösten ska erbjuda möjligheter att träffas på riktigt. Med eller utan restriktioner.

Höstens program

17 augusti kl 18.00 med samling på Riddartorget. Vi hoppas att den uppskjutna stadsvandringen med besök på viktiga kvinnohistoriska adresser blir av denna gång. Anna-Karin Westerlund som leder vandringen är medlem i kvinnohistoriska föreningen och har noggrant studerat stadens kvinnohistoria.

29 september kl 18.00. Jubileumsfest på Norrlands nation, Strömholmsalen. Mer om detta nedan.

12 oktober kl 18.30 kommer Ulrika Knutson och talar om Elin Wägner och andra viktiga kvinnliga pionjärer som hon skrivit om. Knutson är kulturjournalist och författare och bosatt i Uppsala. Storgatan 11 är bokad.

23 november kl 18.30 kommer Elisabeth Hedborg och talar om sin bok ”Min far var en rysk soldat”. Elisabeth har varit verksam vid Sveriges radio och TV bland annat som korrespondent i Moskva. Också detta är en uppskjuten föreläsning. Storgatan 11 är bokad.

Festen och jubileumsskriften

En mer detaljerad inbjudan till festen kommer att skickas ut efter sommaren då vi bättre kan överblicka coronaläget. Programmet är i det närmaste klart och kommer att innehålla sång- och musikframträdanden med inslag av kvinnohistoria, och högtidstal från personer som representerar olika generationer som får oss att blicka både framåt och bakåt. Föreningen kommer att bjuda betalande medlemmar på en trerättersmiddag. UKAF står för kostnaden för maten och du får själv betala din dryck.

Jubileumsskriften ligger i kartonger hos ordföranden på Munkgatan och klar för utdelning. Så många exemplar som möjligt kommer att överlämnas personligen. Några personer har redan fått ett exemplar. Stadsvandringen, festen och höstens medlemsmöten är tillfällen då skriften kommer att distribueras. Till de medlemmar som återstår då alla möjligheter till en personlig överlämning prövats kommer skriften skickas per post till den kostnad på 52 kronor som PostNord tar per försändelse, en kostnad som föreningen vill minimera.

Lite information från Riks-KAF:

Hösten 2022 kommer KAF ordna en Nordisk-Baltisk konferens i Stockholm. Inom Riks-KAF finns en internationell grupp som arbetar med planeringen. Kretsarna har fått möjlighet att föreslå teman. Sedan tidigare finns en diskussion om att ett tema, som ett av flera huvudteman, ska handla om demokrati. UKAF föreslår att under detta tema ta upp frågor om det sociala medborgarskapet och den könade arbetsmarknaden inom vård och omsorg. Under pandemiåret har många framförhandlade arbetsrättsliga uppgörelser (arbetstider, semester etc.) och rätt till en säker arbetsplats satts ur spel. Hur ser den kvinnovetenskapliga analysen av detta ut? Är ”kallet” tillbaka? Andra kretsar har under demokratitemat föreslagit frågor om yttrandefrihet och också föreslagit auktoriteter inom dessa områden som möjliga huvudtalare. Vidare har UKAF föreslagit temat ”Kvinnors psykiska hälsa” som ett viktigt tema. ”Mäns våld mot kvinnor” och ”Funktionsnedsattas utsatthet för våld” har föreslagits också från andra kretsar antingen som huvudtema eller undertema. Förslagen överlämnas till internationella gruppen. UKAFs medlemmar inbjuds till ett aktivt arbete kring konferensens teman under det komman året.

Betalande medlemmar!

På utskickslistan finns flera namn än de som är betalande medlemmar. Under våren har några tidigare medlemmar som inte längre är aktiva tagits bort efter överenskommelse. Vi fortsätter med att kontakta icke-betalande medlemmar. Kolla själv att du betalat så slipper du bli kontaktad! Medlemsavgiften är fortfarande 150 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för studerande. Bankgiro: 168–5817.

Ta väl hand om dig!

Styrelsen för UKAF genom Stina Johansson