Medlemsbrev 4 Stockholmskretsen

Informationsbrev 4 i april 2021 till medlemmar i KAF Stockholm.

 

Bästa medlem i KAF Stockholmskretsen!

Aprilvädret är utmanande!

Den 25 mars föreläste  Lisbeth Håkansson Petré om Tisdagar med Tolfterna. Det var ett välbesökt möte på Zoom med ett tjugotal medlemmar närvarande. Många bra frågor ställdes och det blev ett intressant samtal efter föreläsningen. Föreläsningen spelades in och ligger nu på KAF:s hemsida att titta på ifall du inte hade tillfälle att delta i realtid.

KAF kommer under våren, och förmodligen också till en början under hösten, att anordna alla sina medlemsmöten digitalt med verktyget Zoom.

För den som har dator men känner sig osäker hur man gör när man vill ta del av eller kanske själv arrangera ett digitalt möte anordnar flera av de olika pensionärsorganisationerna kurser i Zoom. Villkoren skiljer sig mellan organisationerna men också när det gäller lokalorganisationerna inom varje förbund. En del är gratis för medlemmar medan andra tar ut en mindre avgift. För mer information kontakta någon av nedan nämnda organisationer:

SPF Seniorerna: har kurser för sina medlemmar i hela landet.

PRO samarbetar med ABF när det gäller digital utbildning för seniorer.

SeniorNet är en fristående organisation som är skräddarsydd för seniorer som vill lära sig använda datorer.

Telefonnummer och andra kontaktuppgifter finns på nätet. De flesta kommunbibliotek kan också hjälpa till med att ta fram uppgifterna.

Till nästa medlemsmöte, torsdagen den 6 maj kl 18.00 är Catherine Dahlström inbjuden för att föreläsa om Bloomsburygruppen.

En inbjudan med en Zoomlänk kommer några dagar innan föreläsningen.

Senare i maj äger den sedvanliga nedläggningen av blommor på Karolinas grav rum. I samband med detta blir det också en guidade tur på Solna Kyrkogård med Ann-Katrin Hatje som ciceron.

Arbetet med boken om Karolina Widerström löper på enligt plan. Texterna är klara och nu pågår som bäst urval och redigering av bildmaterialet.

Styrelsen i KAF Stockholmskretsen ser fram emot nästa medlemsmöte och hoppas på ett  högt deltagande. Man börjar vänja sig vid de digitala lösningarna, fast vi alla längtar efter att få träffas “in real life”.

Vi i styrelsen för Stockholmskretsen önskar alla en skön tid med vårvärme och vaccinationer.

Vi återkommer med nya informationsbrev framöver.

Styrelsen för KAF Stockholmskretsen