Medlemsmöte Stockholmskretsen 25 mars

Hej!

Här finns nu det mycket intressanta föredraget om Tolfterna som Lisbeth Håkansson Petré höll vid medlemsmötet den 25 mars via Zoom i inspelad form för alla att ta del av!

Vänliga hälsningar

Anna Cavallin, styrelsordförande Stockholmskretsen