Läs två viktiga artiklar den 8 mars

Sveriges Kvinnolobby publicerar en viktig debattartikel i DN idag. Kv”Den feministiska regeringen har inte förbättrat kvinnors liv” – DN.SE

Artikeln hänvisar till Sveriges Kvinnolobbys rapport Kvinnor i Sverige 2021, som publiceras på Sveriges Kvinnolobbys webbplats 8 mars 2021. KAF är en av medlemmarna i kvinnolobbyn.

Rapporten ”Kvinnor i Sverige 2021” är en granskning av hur Sverige lever upp till artiklarna i FN:s kvinnokonvention och tar bland annat upp frågor som rör arbetsmarknad, utbildning, hälsa och våld mot kvinnor.

Rapporten kommer att överlämnas till FN:s Cedaw-kommitté inför FN:s uppföljning av hur Sverige lever upp till kvinno­konventionen i oktober 2021.