Årsmöte UKAF tisdagen den 16 februari, 2021

Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till Gunnel Furuland som talar om Fredrika Bremer. Gunnel Furuland är bibliotekarie och fil. dr i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi. Hon är ordförande i Biblis. Kungl. bibliotekets vänförening som ger ut tidskriften Biblis. Åren 2018-2020 medlem i juryn för Augustpriset i den skönlitterära klassen.
Sedan unga år är hon intresserad av 1800-talets litteratur, företrädesvis kvinnliga författare. Sin avhandling skrev hon om utgivning av skönlitterära häftesserier 1833-1851 och där figurerade en hel del kvinnor, förutom de manliga förläggarna.

Har skrivit ett flertal artiklar om Fredrika Bremer och utgav 2016 tillsammans med Åsa Arping Bremers idéroman Hertha i en textkritisk utgåva för Svenska vitterhetssamfundet. Arbetar för närvarande tillsammans med Anna Bohlin med en liknande utgåva av Bremers Syskonlif från 1848. Utgav 2019 en kommenterad faksimil av Bremers sista publicerade roman Fader och dotter från 1858.

Tid: 18.00 (Obs tiden!)

Join Zoom Meeting
Klicka här för att ansluta
Bifogas: 1) Dagordning, 2) Verksamhetsberättelse 2020  3) Bokslut UKAF 2020 4) Förslag till budget 2021