Siri Jacobssonstipendiet 2020 utdelat

Bakgrund

Stipendiesumman är cirka 30 000 kronor. I december beslutar KAF:s styrelse vem/vilka av de sökande som blir mottagare av stipendiet. Mottagaren meddelas före årsskiftet och samtidigt anslås namnet och styrelsens motivering på hemsidan. Utdelning av stipendiet och ett diplom sker i början av 2021 i samband med en ceremoni i den krets där stipendiaten är medlem.

Årets stipendiat

16 ansökningar har inkommit och variationen i tematik är stor. Styrelsen diskuterar blandningen och bestämmer att testators vilja ska vara vägledande för beslut om tilldelning samt att ingen delning av stipendiesumman ska ske. En person ska få hela stipendiesumman.

Efter ingående diskussion beslutas att tilldela stipendiet till Hanna Klaubert, Stockholmskretsen. Ansökan avser Levnadsomkostnader för att skriva boken med arbetstiteln: Narrating the Imperceptible – An Eco-Narratological Analysis of late 20th- and 21st-Century Fictions of Nuclear Disaster. Ämnet följer testators vilja om anknytning till språk och till det inom kvinnorörelsen klassiska fredstemat.