Bästa medlem i UKAF, Uppsala kvinnliga akademikerförening

Vid denna tidpunkt på året brukar julförberedelser av olika slag pågå. Julfirande som vanligt blir det ju inte detta år för någon. Det kan bli på många olika sätt. Inget sätt är bättre eller sämre än något annat. Kanske skapas nya traditioner detta år värda att ta med in i framtida julfiranden. Gå gärna in på https://www.su.se/forskning/forskning-p%C3%A5g%C3%A5r/forskarnas-spaningar-inf%C3%B6r-en-annorlunda-jul-1.530141 och läs om pågående forskning om den annorlunda julen som stundar!

Jag vill först passa på att tacka för all uppmuntran som har kommit mig och styrelsen till del under detta på många sätt annorlunda år. Vi har fått lära nytt och tänka nytt. Att ordna digitala medlemsmöten och styrelsemöten var för ett år sedan otänkbart. Nu gör vi det, och tack vare tekniken har det gått att hålla föreningen levande.

Ändå skaver det. Att träffas digitalt är trots allt inte samma sak. Vi vill faktiskt träffas på riktigt. I en tänkvärd kulturartikel skriver sociologen Maria Törnqvist i Dagens Nyheter den 12 december om sin upplevelse av att kroppen lämnas utanför i de sociala kontakter som vi upprätthåller i möten via digitala plattformar. Man må känna igen sig eller inte, men den som varit med i UKAF länge vet att samma Maria Törnqvist var UKAF-stipendiat år 2000. Maria Törnkvist är nu etablerad sociolog och författare, och UKAF har varit med och stöttat henne.

Om stipendiaterna och mycket annat står att läsa i den jubileumskrift som jag tillsammans med Denise Malmberg har arbetat med, och som nu befinner sig i korrekturstadiet med planerad tryckning under våren 2021. Att vi tagit hjälp av många medlemmar t.ex. med att leta fram uppgifter eller dokument, med korrekturläsning och med formgivning framgår med tack till dem i bokens förord! Flera har bidragit med egna texter. Skriften omfattar 114 sidor och i den beskrivs den imponerande verksamhet som pågått under 30 år. Inte mindre än 145 föredrag har hållits av mycket kvalificerade kvinnor som på så sätt bidragit till att sprida kunskap och stärka kvinnliga akademikers intressen. Inom föreningen har många vänskapsband knutits över yrkesgränser, över ämnes- och fakultetsgränser. Detta kan inget virus skada. När jag får kommentarer som ” vi fungerar som förening trots svårigheterna” så tänker jag ”undra på det, en förening med en sådan historia!!!!”.

Nästa år ska vi fira! Den 30-årsfest som skulle ha ordnats redan hösten 2020 får bli 2021 års begivenhet. Norrlands nation är bokad två alternativa kvällar, antingen 15 mars eller 25 mars. Men om det visar sig omöjligt att fira redan i mars skjuter vi på det igen. Festen ska bli på riktigt! Oavsett när den blir kommer i alla fall jubileumsskriften att vara färdig att distribueras till medlemmarna i mars 2021.

Till dess får vi hålla i och hålla ut, tvätta händerna och uppträda som man gör i en lärande förening. Årsmötet blir den 16 februari, med största sannolikhet via Zoom. I sidfoten står uppgift om medlemsavgift och medlemskonto, för nu är det dags att förnya medlemskapet.

På återseende nästa år! 🎵😊

 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Önskar styrelsen genom

Stina Johansson, ordförande i UKAF