Årets bästa film som ni inte vill missa!

Här kommer ett vidarebefordrat mejl från Nina Ulvelius, medlem i KAF och KSAN.

Hej KSAN:s medlemsorganisationer!

Hoppas detta mejl kan bidra till att vända en svår situation för många barn.

Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka effekter av Covid-19 har KSAN tagit fram bland annat kortfilmen ”Se mig” som samtalsöppnare och för opinionsbildning.  KSAN vill nå ut brett till allmänheten och beslutsfattare om det akuta behovet av insatser och skydd för barn som anhöriga i risk/missbruksmiljöer och våldsutsatthet, sexuella övergrepp.

KSAN:s film “Se mig” på 11 minuter berättar om ungas utsatthet, ensamhet och upplevelser under pandemin och deras behov av att bli sedda.  Filmen är framtagen i samarbete med skådespelerskan Vibeke Nielsen, ”Teater till Dig”.

Titta och sprid filmen vidare genom era nätverk – barn kan inte vänta!

KSAN:s kortfilm ”Se mig” finns här : https://vimeo.com/485369412

Med vänlig hälsning,

Janina Engström, Vik. Informatör KSAN

Kvinnorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
Svartmangatan  16
111 29 Stockholm