Medlemsbrev till Stockholmskretsen

Informationsbrev i november 2020 till medlemmar i KAF Stockholm.

 

Hej Bästa medlem i KAF Stockholm!

 

Som tidigare meddelats är alla fysiska möten tillsvidare inställda på grund av rådande restriktioner och smittläge för Covid 19.

Den 20 oktober genomförde vi ett digitalt möte med ett intressant föredrag om bin av Lotta Fabricius Kristiansen. Anna Cavallin, Stockholmskretsens styrelseordförande, hade placerat sig i Karolinas våning, och tände det sedvanliga levande ljuset på kakelugnen, och hälsade alla välkomna till mötet och föredraget. Det kändes tryggt och bra att några sedvänjor hålls kvar i dessa tider. Vi var ett fåtal deltagare denna gång. Lotta Fabricius Kristiansen delgav oss utmärkta kunskaper om binas liv och leverne, om pollinering och om hur honung blir till. Föredraget kommer inom kort att läggas ut på vår hemsida.

Hemsidan behöver mer tillsyn och Anna Cavallin har undersökt hur vi bättre kan presentera evenemang och händelser där. När allt fungerar kommer vi att bjuda in till nya digitala möten och föredrag. Men det planerade medlemsmötet den 12 november, är inställt.

Även Facebooksidan kommer att uppdateras, så att inbjudningar och livestreaming kan ske via den.

Vi i styrelsen för Stockholmskretsen önskar alla en skön tid november. Ta vara på den bleka solen och gå ut andas in den friska höstluften. Vi återkommer med nya informationsbrev framöver.

Styrelsen för KAF- Stockholmskretsen