Programpunkt från Skånekretsen: Anna Bugge Wicksell

Boken om Anna Bugge Wicksell En Kvinna före sin tid av Liv Nordqvist kom ut 1985. I år har en ny biografi kommit ut, Jag saknar fruntimmer här – en biografi över Anna Bugge Wicksell av vår medlem Christina Carlsson Wetterberg. Här finns en föreläsning av Christina Carlsson Wetterberg, inspelad vid Lunds universitet:

https://urplay.se/program/217136-ur-samtiden-kvinnor-for-fred-anna-bugge-wicksell-en-pionjar-i-internationellt-fredsarbete

Med många hälsningar från styrelsen!