UKAF Inbjudan till medlemsträff

tisdagen den 27 oktober kl. 18.30 som vanligt i Corona-tider: på Zoom. Länk skickas när det närmar sig!

Då kommer Lisa Grahn, doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, att tala om sin pågående doktorsavhandling:  Jernbanans mödrar – om modersgestalten i Sara Lidmans epos.

Så här skriver Lisa:

”Jag kommer att berätta om min pågående forskning om moderskap och modrande i Sara Lidmans Jernbaneepos. Jernbanan, en serie romaner utgivna mellan 1977 och 1999, handlar om industrialiseringen och koloniseringen av norra Sverige runt sekelskiftet. Tidigare läsningar av romanerna fokuserar ofta på det stora maskulina modernitetsprojektet – att ta järnvägen till Norrland. I min avhandling fokuserar jag istället på de kvinnliga karaktärerna, och hur frågor om kön, moderskap och kropp påverkar berättelsen om det modernas framväxt.”

När Coronaviruset bestämmer över våra liv kan inte presentationen följas av sedvanligt samtal över ost, bröd och vin till självkostnadspris i lokalen. Vi hoppas att var och en gör det lite trivsamt hemma omkring datorn. Kanske finns flera personer hemma som också gärna vill titta, och kanske dela lite ost och vin/annan dryck med. För att det ändå ska bli så likt en vanlig medlemsträff som möjligt hoppas vi att ni tar ta tillfället i akt och deltar i frågestunden efter Lisas presentation.

Vår förra medlemsträff via Zoom gav mersmak. Ungefär hälften av medlemmarna deltog och diskussion följde via e-posten. Tveka inte att ta hjälp av någon som du litar på om du känner dig osäker på har du kopplar upp dig.

Varmt välkomna!

Styrelsen för UKAF genom Stina Johansson, ordförande