Meddelandebladet

KAF:s tradition att skriva ett Meddelandeblad för vad som hänt i föreningen under det år som gått påbörjades 1904 när föreningen startade. Vi utvidgar den traditionen i år även med en digital förkortad version för året 2019 som publiceras på hemsidan. Två av 2019 års aktiviteter, som beskrivs mer i detalj i de redaktionella bidrag som ingår i Meddelandebladet, presenteras även på denna webbplats under Riks-KAF .

Riksstyrelsen

Meddelandeblad 2019 digital version