Skånekretsens föredrag blir digitala

Till följd av coronavirusets framfart har vi tyvärr fått ställa in alla träffar tills vidare. Skånekretsen planerar dock att göra sina föredrag digitala, så att vi ändå får ta del av innehållet! Vi börjar med den här intervjun med vår medlem Torill Kornfeldt, med anledning av hennes nya bok Människan i provröret.