Årsmöte i Kvinnliga akademikers förening söndag 29 mars 2020

KAFs riksårsmöte 2020

På grund av Covid -19 har KAFs styrelse hölls årsmötet på samma tid som annonserats tidigare, söndagen den 29 mars, kl 10.00 men online.  Konferensdelen som skulle ha börjat lördagen den 28 mars flyttas till senare datum, preliminärt till den 3-4 oktober i Lund.

Anne-Marie Morhed
Ordförande
Anna Hegrad
Vice ordförande

Handlingar

Protokoll från KAF årsmöte 2020

Dagordning riksårsmöte 2020 i Kvinnliga akademikers förening

Kallelse och program till riksårsmöteskonferens i Lund 2020i Kvinnliga akademikers förening

Verksamhetsberättelse och Bokslut för 2019

Kort presentation av Karolina Widerströmstipendiaterna