Sammanfattning av Pensionspusslet – seminarium oktober 2019 anordnat av Skånekretsen

I oktober 2019 arrangerade Skånekretsen ett seminarium om kvinnors pensioner på Lux i Lund. Vi fick vi ta del av kunskap och tips om det allmänna pensionssystemet och om tjänstepensionen. Agneta Kruse, lektor vid Lunds Universitet, föreläste om det allmänna pensionssystemet som infördes 1999. Det bygger på ett kontrakt mellan generationerna samt tillit till staten. Grundtanken är att inkomster under livscykeln ska jämnas ut och att systemet ska vara ett ekonomist stabilt. I det gamla systemet fanns en fördelning från fattiga till rika som tagits bort. Nu är systemet helt baserat på lönen – varje intjänad krona från 19 000 kr/år. Det allmänna pensionssystemet missgynnar kvinnor genom att kvinnor har en lägre livslön, är hemma med barn och arbetar deltid. I övrigt är det allmänna pensionssystemet könsneutralt. Om man går i pension tidigare kan man tänka enligt följande tumregel: vid 62 år förlorar man 18 %, vid 63 år 12 % och vid 64 år 5 %. Om man går vid 66 år får man en höjning på 6 %, 67 år en höjning på 14 % och vid 68 år en höjning på 23 %. Om man arbetar deltid under 10 år förlorar man 10-13 %.

Agnetas TIPS: Akta er för fonder med höga fondavgifter.

Gabriella Sjöstedt- Lindqvist, docent från Riksrevisionsverket i Stockholm berättade om kvinnors och mäns tjänstepension. Tjänstepensionen är en löneförmån som förhandlas via kollektivavtalen som gäller alla anställda. Egna företagare måste själv betala in detta vilket ungefär 1/3 av dem gör. Tjänstepensionen baseras på slutlönen (de sista fem åren) och för offentligt anställda krävs att man arbetat 30 år inom sektorn för att få full pension. I mitten av 90-talet ändrade arbetsgivaren system till avgiftsbestämda och det finns idag två olika avtal baserat på den anställdes ålder. Tidigare samordnades pensionerna men så är inte längre fallet. Man får själv väja hur många år man tjänstepensionen betalas från 5 år till livslångt (antas vara 22 år). Hur väljer man hur många år? Många ser på hur länge föräldrarna levde och baseras sitt val efter det samt lägger till 1-2 år. Om man är sjuk är det smart att ta ut pengarna fortare än om man är frisk. Men tar man ut på kortare tid blir det högre skatt man får betala. Tjänstepensionen ger inte någon skälig pension för de som har en låg inkomst.

Gabriellas TIPS: Blanketten man fyller i för uttag av tjänstepension lurar en så var observant på den.

Om tjänstepensionen placeras på börsen kan man förlora allt och man måste aktivt bevaka hur det går på börsen. Om man vill ha ett säkert val ska man välja en traditionell försäkring.

Gabriellas TIPS: Trappa inte ner i deltidspension utan avtal med arbetsgivaren, då är det bättre att sluta helt. I det statliga avtalet finns deltidsavtal förhandlat.

Det är brutala skillnader i kvinnors och mäns tjänstepensioner (se tabellerna nedan). Avgiftsbestämda pensioner missgynnar kvinnor även om systemet på ytan är könsneutralt. Man har olika tabeller för könen när man räknar ut livslängden. Tjänstepensionen ser olika ut beroende på vilken förhandlingsstyrka som de enskilda fackförbunden har och hur många som är anslutna till fackförbundet. För dem som är födda 1947 har kvinnor 28 % lägre pension är män. I framtiden spår man att skillnaden blir 20 %.

Gabriellas TIPS om val under arbetslivet: Efterlevande skyddet sänker pensionen väldigt mycket. Ta bort det så tidigt som möjligt. Det har varierat över tiden om man automatisk efterlevandeskydd eller inte och det ändras hela tiden.  Läs de brev du får och gå in på hemsidorna via bank-ID alternativt ring KPA.

Det skulle gå att få till jämställda pensioner om man räknar på ett annat sätt:

  • Fördelar om från män till kvinnor
  • Ändrar pensionssystemet
  • Ändrar kvinnors yrkesval

Gabriellas TIPS på vad man själv kan göra: Se över avgifterna (0,3 % är en låg avgift och hög avgift är allt över 1 %). Arbeta mer till högre lön.