Uppsalakretsens årsmöte 2020-02-18

Härmed kallas medlemmarna i UKAF till kretsårsmöte tisdagen den 18 februari, 2020.
Tid: 18.00 (Obs tiden!)

Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Sedvanligt inbjuds till samvaro över en bit ost, bröd och vin till självkostnadspris. Utöver årsmötesförhandlingarna  ska vi få lyssna till sociologen Vera Segraeus som talar om boken “Frimodiga kvinnor fångade i tiden” . Den är skriven inom ramen för Föreningens kvinnors historia och gavs ut till föreningens 20-årsjubileum hösten 2019.

Varmt Välkommen!

Styrelsen / Stina Johansson

Vi ser gärna att Du betalar medlemsavgiften för 2020, 150 kronor och 100 kronor för studerande. Föreningens Bankgironummer är 168–5817. Ange vid betalning namn, akademisk examenstitel, adress samt e-postadress.

Se Evenemang för bilagor 1) föredragningslista, 2) Verksamhetsberättelse 2019 och 3) Årsbokslut 2019