Till alla UKAF-medlemmar inför medlemsmötet den 24 september!

Nästa år, 2020, är det trettio år sedan Uppsala blev en egen förening under riksföreningen Kvinnliga akademikerförening, KAF, vilken bildades den 24 mars 1904 på initiativ av fil.dr. Anna Ahlström. Bland pionjärerna fanns många framstående kvinnor. Ahlström själv hade som en av de första svenska kvinnorna disputerat på en avhandling i franska språket. Till föreningens första ordförande valdes Elsa Eschelsson från Uppsala. Hon var Sveriges första juris doktor och docent. Efter sex år efterträddes hon av landets första läkare, Karolina Widerström, vars våning på Kungsholmen i Stockholm numera ägs av KAF och är väl värt ett besök. Av de många frågor som i upptakten framgångsrikt drevs av föreningen, vars medlemmar kom från Lund, Stockholm och Uppsala, var kvinnors rätt att rösta. Detta ledde till den grundlagsändring år 1909 som banade vägen för den kvinnliga rösträtten 10 år senare.

Vår nuvarande styrelse vill gärna uppmärksamma de trettio åren som gått. Vi har därför gått igenom olika dokument framför allt protokoll från styrelse- och årsmöten, liksom programverksamheten. Det är en oerhört intressant läsning och det är en imponerande rad kvinnor både inom universitetsvärlden och utanför som berikat och stimulerat vår förening med sin kunskap och forskning. Verksamheten har skett både i form av föredrag och genom olika studiebesök och vandringar. Men föreningen har också betydelse för den gemenskap som våra träffar innebär, där vi möts över ämnes- och generationsgränser. Till detta kommer att vår förening under åren också har deltagit i ett givande internationellt samarbete i Norden och i övriga Europa.

Vi menar att det vore värt att få en samlad bild av föreningens historia i form av en jubileumsskrift. Dock behöver vi er hjälp. Dokument är viktiga men vi saknar våra medlemmars erfarenheter och minnen, gärna även från tiden före 1990 då vi utgjorde en gemensam krets med Stockholm (från 1941).

 I anslutning till eftersitsen den 24 september kommer vi att ge mer information om vår förenings historia och också be er skriva eller berätta om er syn på UKAF. 

Vad betyder vår förening för er?

Är det några speciella kvinnor eller studiebesök som satt speciellt spår i minnesflödet?

Vi ser fram emot att få berätta om och ta del av era upplevelser.

Stina Johansson och Denise Malmberg