Riddare av tusen äventyr

Potato Potato Scenkonst gör teater av Bodil Formarks avhandling Den välsituerade flickan. Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940. FD Bodil Formark är ordförande i KAF:s Umeå-krets. Föreställningen tar avstamp i svensk flickscouting. Här fick flickor, fria från mäns blickar, träna sig i att verka i det offentliga rummet och i naturen med fokus på frigörelse, samt identitets- och samhörighetsbyggande.
Riddare av tusen äventyr uppförs i Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå.
Mer information här: https://www.potatopotato.se/arkiv-2017/arkiv-2019/19-riddare-40243303