Arkivet tillgängligt

Kvinnliga Akademikers Förenings arkiv finns nu fritt att använda. Det förvaras hos KVINNSAM, de kvinnohistoriska samlingarna på Göteborgs humanistiska universitetsbibliotek. Arkivet omfattar för närvarande perioden 1904-2015, med vissa luckor.

Länk till arkivet: www.alvin-portal.org/alvin

Provsök. Man ska i nästa nivå skriva in Kvinnliga Akademikers förening i en resursruta högst upp i vänstra hörnet. Sedan kommer man till alla arkiv som innehåller skrivelser från KAF. Nummer 4 är B37 127 kartonger med KAF-papper.