Årsmöte för Riksföreningen

Den 7 april har Riksföreningen för KAF årsmöte i Stockholm.

Plats: Karolina Widerströms våning, Flemingg. 30

Tid: 13.00-15.45, därefter presenterar Siri Jakobssons stipendiaten, Johanna Sjöstedt, sin pågående forskning.