Vad är Kvinnliga Akademikers Förening?

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en plattform för dig som vill arbeta för kvinnors utbildning och för jämställdhet, nationellt och internationellt. Vi driver jämställdhetsfrågor och sprider kunskap genom seminarier, studiecirklar och nätverksträffar. KAF är aktiv medlem av Sveriges Kvinnolobby, samt University Women of Europe.

Kvinnliga akademikers förening (KAF) är en ideell förening med kretsar i Göteborg, Skåne, Stockholm, Uppsala och Umeå. Vi stöder dig som vill etablera KAF på din egen hemort.

Kvinnliga akademikers förening (KAF) välkomnar dig som är kvinnlig student eller en kvinna med grundläggande examen från högskola eller universitet. Vi välkomnar alla andra som stödmedlemmar.

Bli medlem nu!

Kvinnliga akademikers förening (KAF) grundades 1904 för att

  • tillvarata kvinnliga akademikers intressen
  • främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen
  • verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder