Umeåkretsens evenemang

Kommande evenemang för Umeå

5 mars: Årsmöte samt samarrangemang av samtal med Folkuniversitetet på temat Demokrati och medborgarskap. Därefter supé för medlemmar.

20 mars: Lunchföreläsning på campus om anti-genderrörelsen i Europa med forskare från Södertörn. Sammarrangemang med SGF och UCGS.