Välkommen till Stockholmskretsens bokcirkel våren 2019 med MeToo-tema. Start 24 januari.

Bokcirkel i Karolina Widerströms våning

Under hösten har en grupp medlemmar träffats en gång i månaden för att diskutera en bok. Tolv kvinnor anmälde sig och cirkeln samlade sju, åtta stycken varje möte. Bokvalet baserades på ett tema med MeToo- problematik. De tre böckerna var Maja Lundgrens Myggor och Tigrar, Mary McCarthys Gruppen och J.M. Coetzees Onåd. Alla behandlar kvinnors utsatthet i ett patriarkalt samhälle där våldtäkt är det mest smärtsamma maktutövandet. Olika miljöer beskrivs, allt ifrån Stockholm s.k. kulturelit, Neapels trasproletariat, amerikansk medelklass, Sydafrikas vita stadsbefolkning och svarta lantbrukare. Diskussionerna har varit givande och intressanta. Cirkeln kommer att fortsätta under våren. Nästan alla höstens deltagare vill fortsätta, och fler KAF medlemmar är välkomna att ansluta sig. Moderatorer för höstens bokcirkel var Monica Modigh och Ulla Wikander som fortsätter hålla i bokcirkeln under våren 2019.

Välkommen att anmäla dig nu!

24 januari – Karin Alfredsson: Skrik tyst så inte grannarna hör

21 februari – Jean Rhys: Sargassohavet

21 mars –  Emile Zola: Nana

11 April – Carson McCullers: Balladen om det sorgsna caféet

16 maj – Gunilla Boethius: Ofri

Om du vill delta i bokcirkeln, maila till Monica Modigh, modigh@libero.it före den 15 januari.