Filmen om Kvinnifestationen 2 juni 2018

Här finns nu den färdiga och härliga filmen om 2 juni 2018 som Neta Norrmo producerat. Den innehåller både sång, lite smakprov på föreställningen Föregångerskan av (regionteatern.se/forestallning/foregangerskan), olika tal samt marschen för att fira 100-årsdagen av den första och enda rösträttsmarsch som hölls i Sverige innan den Allmänna rösträtten klubbades.
Filmen är fri att se på, ladda ner och sprida via denna länk: https://vimeo.com/275220722

 

/Projektgruppen för Kvinnifestationen, GiR/KAF Västra kretsen.