Karolina Widerströms examensdag

För andra året firar Stockholmskretsen dagen när Sveriges första kvinnliga läkare tog examen.

Sommarblommor planteras 26 maj på Karolina Widerströms grav på Solna kyrkogård. Ann-Katrin Hatje, kretsens ordförande, håller i spaden. Därefter gör Ann-Katrin en kvinnohistorisk vandring på kyrkogården med närvarande KAF-medlemmar.