Sommarbrev till UKAF från ordföranden

Hej alla medlemmar i UKAF och Trevlig Sommar!

En termin har gått och en ny väntar. Här kommer lite information inför sommar och höst.

Först en liten administrativ information. Detta medlemsbrev ser lite annorlunda ut än de tidigare. Du finner inte allas e-postadresser i adressfältet. Från och med nu kommer alla adresserna utom din egen att döljas men i övrigt är det ingen förändring i förhållande till tidigare. Det är en anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) som ni säkert stött på i många sammanhang och som trädde i kraft den 25 maj i år.

Under våren har vi berikats av inspirerande föredrag om Helga Henschen, skolans historieböcker, Stockholmskvinnor på 16–1700-talet och Fanny Mendelsohn. Tack till Birgitta Holm, Ann-Sofie Ohlander, Sofia Ling och Ellinor Skagegård!

Vi hade också glädjen att få anordna årsmötet för Riks-KAF som gick av stapeln den 15 april på Slotts-biografen. Vi har fått många uppskattande ord för arrangemanget, och vi fattade på mötet bland annat beslut om att ansluta Riks-KAF till UWE (University Women of Europe). Årsmötet uttalade också sitt stöd till Sara Danius för hennes rakryggade och konsekventa agerande som ständig sekreterare i Svenska akademien. Karolina Widerström-stipendiaten, också medlem i UKAF, Sara Ahlgren presenterade sin forskning om ”Lipiddiskar som läkemedelsbärare för målsökande tumörterapi”.

Innan ni stänger era kalendrar inför sommaren ber jag er boka in följande datum för höstens medlemsträffar:

26 september talar Anne-Marie Morhed om Jämställdhetsstrategier i fem decennier.

Anne-Marie berättar utifrån sina jämställdhetsuppdrag i Uppsala universitet, Regeringskansliet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Nordiska ministerrådet, EU-kommissionen samt offentlig utredning om aktiva åtgärder.

25 oktober kommer Kerstin Wallin och Christina Wahlström från Föreningen för kvinnors historia och berättar om boken ”Uppsalakvinnor” som nyligen kommit ut i ny upplaga.

11 december kommer Margaretha Fahlgren och talar om boken Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap, en antologi som ges ut av Gidlunds förlag under hösten 2018.  I boken skriver forskare och författare om moderskap från en mängd olika perspektiv.

Undertecknad har också för Riks-KAFs räkning sökt medel från jämställdhetsmyndigheten för att få möjlighet att anordna ett seminarium i Uppsala på temat Kvinnor i krig. Kvinnorörelsens roll i fredsarbetet.

Vi tar gärna emot förslag på programpunkter från enskilda medlemmar.

Stina Johansson

Ordförande i UKAF