KAF-medlemmen Sara Danius får uttalat stöd av KAFs årsmöte

UTTALANDE

Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) grundades 1904 med syfte att värna betydelsen av kunskap och kompetens och för att främja utbildade kvinnors roll i samhällslivet.

Kvinnliga Akademikers Förening har med bestörtning följt hur Svenska Akademien alltmer förminskats och hur medlemmar genom olika utspel lyckades förmå den ständiga sekreteraren och KAF-medlemmen Sara Danius att avgå.

Uppenbarligen väckte det motstånd när Danius slog vakt om Svenska Akademiens heder och agerade i samklang med rättsstatens principer.

Det är beklagligt att Akademien förlorar en högt kvalificerad kvinnlig medlem, och försvagar den kompetens som krävs av en institution som har till uppgift att vårda och främja det svenska språket och litteraturen samt utse Nobelpristagare i litteratur.

Kvinnliga akademikers förening ställer sig bakom Sara Danius och hennes rakryggade och konsekventa agerande som ständig sekreterare i Svenska akademien.

Kvinnliga akademikers förening kräver, liksom Nobelstiftelsen, att alla misstänkt brottsliga handlingar hänvisas till och hanteras av rättsvårdande myndigheter.

Medlemmar i Kvinnliga akademikers förening samlade till årsmöte 15 april 2018