Museigruppens förslag

Hur ska KAF Hur använda Karolina Widerströms våning för kunskapsspridning och som möteslokal?

Bakgrund
Tanken har väckts att göra Karolina Widerströms våning till ett museum, utöver dess ordinarie användning som möteslokal. Man skulle i våningen kunna ha visningar i mindre grupper samt studiecirklar om skilda aspekter på hennes verksamhet: läkare, folkbildare, liberal politiker, rösträttskämpe med mera.
Stadsmuseet och Medeltidsmuseet har ett uppdrag från stadsfullmäktige att anordna ett Kvinnohistoriskt museum. Beslutet innebär inte att ett fysiskt rum för ett kvinnomuseum planeras, utan snarare att en rad museer/miljöer såsom Almgrens sidenväveri och Stigbergets Borgarrum på Fjällgatan ska samordnas och bilda en kedja som kan stödja varandra i kunskapsspridning om stockholmskvinnors liv och villkor i olika tider och samhällsklasser. Stadsfullmäktige har anslagit medel för ett sådant. Det skulle träda i kraft 2018 och skulle vara ett av Stockholms bidrag till rösträttsjubileet 2018-2021.Här skulle även ett museum i Karolina Widerströms våning höra hemma.

Åtgärder och förslag
KAFs museigrupp har haft 5 möten. Gruppen har haft kunnig hjälp av bl.a. Ann-Charlotte Backlund (chef Stockholms stadsmuseum), Tina Rodhe (utbildningsansvarig Stockholms stadsmuseum) och Stefan Bohman (f d museichef och expert på personmuseer).

Frågor som diskuterats och lösts av museigruppen:
Inventarierna i Karolinas våning har fotograferats. De 170 bilderna har synkroniserats med den lista på inventarier som upprättades 1.12.2011.

Ett avtal har upprättats mellan bostadsrättsföreningen Husbåten och KAF rörande museiverksamhet i Karolinas våning. Bostadsrättsföreningen har varit tillmötesgående och man har överenskommit att ett visst antal visningar per år med ett begränsat antal besökare.

Höga ambitioner för kunskapsspridning parat med frivilligarbete, låga kostnader och intäkter, en mer generös politik för visningar, möten och utlåning av lägenheten är vad som bör gälla i framtiden.

2018 har Ann-Katrin Hatje initierat en studiecirkel om skilda aspekter på Karolinas verksamhet som kommer att ledas av Lena Hammarberg.

Museigruppens medlemmar
Nina Ulvelius, sammankallande, Eva Blomberg, biträdande husmor, Beatrice Christensen Sköld, arkivarie, Christina Florin, husmor, Gunilla Isaksson, Skånekretsen och Lisa Öberg, ordf. för KAF