Uppsalakretsens årsmöte

Årsmötet valde Stina Johansson till ordförande på ett år.
Marianne Carlsson, Ada Kan och Ulla Myhrman omvaldes, och till nya ledamöter i styrelsen valdes Sara Ahlgren, Anne-Marie Morhed och Vera Segraeus. ​

Årsmötet beslutade också om oförändrad medlemsavgift, Det vill säga 150 kronor för medlem och 100 kronor för studentmedlem.

Efter ett konstituerande möte utsåg styrelsen Anne-Marie Morhed till vice ordförande, Ulla Myhrman till skattmästare och Marianne Carlsson till sekreterare för innevarande mandatperiod.

Glöm inte att betala medlemsavgiften (bankgiro 168-5817 samt ange ditt namn).