Full salong när #metoo diskuterades!

Lördagen 13 januari diskuterades hur vi går vidare med det som #metoo-rörelsen satt igång. Först bjöds de nästan 100 deltagarna på tre föreläsningar i ämnet. Det var Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, som lyfte vilka frågor #metoo väcker. Sedan fortsatte Åsa Wettergren, docent i sociologi, om hur vi kan förstå #metoo som rörelse.  Därefter kom Ninni Carlsson, docent i socialt arbete och talade om hur kvinnorörelsen på 1970-talet, och hur de första debatterna om sexuellt våld möjliggjorde kvinnors kritiska medvetenhet om sexuella övergrepp.

Sju grupper bildades av alla närvarande och sedan fördes en diskussion om vad vi kan göra.  Alla grupper redovisade sina tankar, vilka samlades in. Nytt möte med hela gruppen önskades då många goda framåtsyftande idéer framkom på hur vi går vidare, så att rörelsen kan fortsätta framåt och vad vi kan göra.