Varför är det skamligt att få bra resultat i skolan?

Vid Skånekretsens seminarium den 21/10 om ”Stökdämpare och prestationsprinsessor – Ett seminarium om flickor i den svenska skolan” framkom följande:

Sverige har världens dyraste utbildningssystem men brister i kontroll hos beslutsfattare. Mellanstadieskolor på landsbygden i Indien förmedlar kunskap på samma nivå som högstadieskolor gör i Sverige. Skolreformerna i Sverige har sen 40-talet gått ut på att tvinga in alla elever i samma grundskola, nedvärdera kunskapsbehov, ta bort lärarens auktoritet och fokusera på samarbete mellan elever.

Vittnesmål om hur det är att vara flicka i dagens skola: Jag fick aldrig sitta i klassrummet där jag ville utan blev placerad bredvid stökiga pojkar med uppgiften att hålla ordning på dem. Jag blev lurad att tro att det var positivt för mig att jag hade den uppgiften. På högstadiet hade vi grupparbeten, man placerade en duktig flicka i varje grupp som fick dra hela lasset. Jag pluggade stenhårt och var med på alla lektioner. Men i skolan får man som duktig elev inte visa att man är bra. Varför är det skamligt att få bra resultat i skolan? Mina föräldrar har sagt till mig att jag ska ta plats, men andra flickor jag känner faller in i att vara tysta.

Ett annat besvärande faktum är att i dagens svenska skola går 20 % av flickorna ut utan fullständiga grundskolebetyg, vad skolan ger dem är bristfälliga kunskaper och ofta ett knäckt självförtroende.

Frågor från åhörarna: Hur kan lärarfacket acceptera att lärarna inte får undervisa eller att de delegerar att lära ut till duktiga elever?
Hur ska vi nå fram till politikerna med att skolan behöver ändras i grunden?