Helsingfors Kvinnliga Akademiker 90 år!

Akademisk kvinnokraft i 90 år, hette ett seminarium den 8 november 2017 i Helsingfors, för att fira att Kvinnliga Akademiker där verkat sedan 1927. Vi samlades på svenska Handelsgillet inte långt från Esplanaden, centralt i huvudstaden, och lyssnade på tre festföredrag; ett om Läkare utan gränsers arbete i olika delar av världen (av psykologen Minja Westerholm); om fyra generationers starka kvinnor (av regisssören och författaren Ritva Siikala) samt om moralisk trångsynthet (av nationalekonomen Henrika Franck). Prof em Ulla Björnberg, Göteborg, och jag framförde hälsningar från svenska Kvinnliga Akademiker, och framhöll på olika sätt i korta anföranden vikten av internationellt samarbete. Den trevliga förmiddagen avslutades med prisutdelning och utnämnande av hedersmedlemmar och en god lunch. Halvdagen var också en del av firandet av att Finland firar 100 år som självständig stat detta år.

Ulla Wikander, KAF Stockholm