KAF:s meddelandeblad för 2017

Här finns meddelandebladet, som innehåller information om Kvinnliga Akademikers Förenings verksamhet under 2017: Verksamhetsberättelser, redaktionella bidrag, årsmötesprotokoll, med mera. Meddelandebladet finns tillgängligt som PDF:

Meddelandeblad 2017 – KAF