Var går gränsen för armar och ben?

Skånekretsen fick ta del av modig forskning om den personliga assistansens arbetsrättsliga limbo. Eva Schömer professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitet och docent i rättssociologi vid Lunds Universitet berättade om sin forskning i detta ämne vid vårens sista sammankomst den 15 maj. Det har skett en explosionsartad utveckling av detta yrke som knyter folk till en arbetssituation utan vanliga arbetsrättsliga villkor, det räcker tex med 14 dagars uppsägning om brukaren inte känner förtroende för assistenten, och det är sällan arbetsgivaren (assistansbolaget) besöker arbetsplatsen. Försäkringskassan utreder noga vad brukaren har rätt att få assistans med. Denna information delges sällan de personliga assistenterna. Det leder till att de personliga assistenterna upplever att de måste göra vad än brukaren önskar. Många gånger träder brukarens anhöriga in och för dennes talan med begäran om att göra mer än vad som faller in under uppdraget, tex att låta unga brukare (barn) tvätta fönster i familjens bostad. De två intressena brukarens utgångspunkt är att få leva ett värdigt liv utan några som helst begränsningar och assistenternas arbetsrättsliga hamnar i kollision med varandra, bl.a. hävdas att fackliga villkor bör stå åt sidan till förmån för brukarens rätt till självbestämmande. Den personliga assistentens personlighet suddas ut och de ska endast vara armar/ben som kan behandlas som luft.

Föreningen Independent Livingrörelsen framhåller poängen med att anställa personer, som inte är vårdutbildade. Skälen till detta är flera ett är att brukare upplever att vårdutbildad personal behandlare brukare som värnlösa objekt, som ska tas om hand, ett annat skäl är att det är lättare att styra personer som saknar insikt i och om sina rättigheter. I de fall de anhöriga saknar förtroende för den personliga assistenten blir arbetssituationen olidlig. Det är inte ovanligt att assistenterna får träda in som en allmän hjälpreda i hemmet i de situationerna.

Skånekretsen: Imorgon måndag kommer Eva Schömer, professor i rättsvetenskap och styrelseledamot för Lunds studentskegå…

Publicerat av KAF – Kvinnliga Akademikers Förening den 14 maj 2017