Avtackning av ordförande

Vid sista styrelsemötet för Västra kretsens inför sommaren tackades Kerstin Keen av efter engagerat, kunnigt och drivet arbete som  ordförande. Ny ordförande för Västra kretsen är Linda Lane.