Stockholmskretsen på kvinnohistorisk vandring

 En ny byggnad som tillhör Karolinska Institutet är uppkallad efter Karolina Widerström, Sveriges första läkare, folkbildare och kvinnokämpe.

Bara ett stenkast därifrån finns Karolina Widerströms grav där hon vilar sedan 1949.

En vacker vårkväll berättade Ann-Katrin Hatje, Stockholmskretsens ordförande, om henne och flera andra bemärkta kvinnor som vilar på Solna kyrkogård. Även detta år avslutades vårutflykten med en trevlig supé.

Kommande år planerar Stockholmskretsen lägga en blomma på Karolina Widerströms grav den 26 maj. Det var dagen då hon blev medicine licentiat, det vill säga tog läkarexamen.