Uppsala blir en del av KAF på årsmötet 2017

Den 23 april höll KAF årsmöte i Göteborg, och beslutet att ta med UKAF, Uppsala Kvinnliga Akademikers Förening, formaliserades. Varmt välkomna önskar vi Uppsalakretsen!

Representanterna från de nu fyra kretsarna togs mycket väl om hand av Västra kretsen, som bjöd på mat, feministisk promenad samt en föreläsning av mottagaren av Siri Jacobsson-stipendiet, Louise Lindblom. Louise skriver en bok om den hittills okända rösträttskvinnan Henrika Widmark, och åker vida omkring och föreläser om denna spännande kvinna.

Själva årsmötet tog plats på Nationella sekretariatet för genusforskning. Vi vill rikta ett varmt tack till Maria Grönroos som tog hand om oss och dessutom uppdaterade oss angående den svenska genusforskningen.

På årsmötet togs även beslut om att KAF ska utträda ur GWI, Graduate Women International, främst på grund av den höga medlemsavgiften.