Skånekretsens symposium “Kvinnors röster”, 22 oktober 2016

I höstas arrangerade Skånekretsen ett välbesökt symposium om kvinnors röster, i den vackra Hornsbergssalen på Kulturen i Lund

Medverkande var Eva Bonde, chefredaktör för tidskriften Historiskan; Irma Hammar, logopedstuderande; Eva Helen Ulvros, professor i historia och författare. Moderator var professor emerita Inger Enkvist. Symposiet inleddes med att Ingrid Lyberg, ordförande i Skånekretsen av KAF, hälsade välkomna. Inger Enkvist presenterade därefter de närvarande, och inbjöd Irma Hammar att börja.

Finns det en kvinnlig röst? De kvinnliga rösterna har ljusare läge, större röstomfång, mer varierande intonationer, noggrannare i artikulationen, annat ordval och avbryter andra mer sällan. Kvinnors kortare stämband gör att de måste vibrera dubbelt så mycket. Efter åtta timmars arbete kan man uppskatta att kvinnliga lärares stämband har vibrerat 2 miljoner gånger medan manliga lärares stämband endast vibrerat 1 miljon gånger. En del byggnader är dessutom konstruerade för mäns röster, tex kyrkor, och plockar sämre upp kvinnliga rösters frekvenser. Ett ljusare röstläge sliter mer på stämbanden. En del kvinnor sänker medvetet rösten så den blir dovare för att höras bättre. För kvinnor som använder rösten mycket är det av stor betydelse att de vårdar rösten: använder ett naturligt röstläge, medvetet undviker att pressa upp rösten för att höras bättre, använda röstförstärkare när situationen så kräver och vila rösten mellan lektioner. Irma rekommenderar följande program för den som är intresserad av mer information om rösten: ”Ape man” på National Geographic samt ”High pitched voice theory – Neanderthal” på BBC Science.

Från vänster: Inger Enkvist, Irma Hammar, Eva Bonde, Eva Helen Ulvros

”Jaså, ni vill veta vad Helsingborgsfrun samlat in.” Eva Helen Ulvros lät oss stifta bekantskap med Eva Påhlsdotter, gift Wigström, som levde 1832-1901. Denna produktiva kvinna skrev tidningsartiklar, böcker, startade tidningen ”Vitsippan” och samlade in en stor mängd folkminnen från Skåne-Blekinge som ingen manlig forskare klarade av då kvinnor hellre talade med henne. Hon har gett ut Skånsk folkdiktning i flera band som publicerades först 1985.
Eva Helen Ulvros berättade om två framstående kvinnor som gått emot sin tids könsnormer. Berättelserna var tagna ur hennes bok ”Kvinnors röster: Livsöden från det moderna Sveriges framväxt”. Ulvros exempel lyfte inte bara fram kvinnor som vi kanske annars aldrig hade hört talas om, utan visade även på mycket som dessa kvinnor utstod som vi fortfarande känner igen från våra egna liv.

 

Tidskriften Historiskan ger kvinnan en historisk röst. Historiskan ska vara en motvikt, ska vara genusmedveten, ta ett helhetsgrepp, ta upp både goda och ”elaka” kvinnor samt ifrågasätta fördomar. ” Eva Bonde berättade om tidningen Historiskan, dess uppkomst och tillgänglighet i tidningskiosker och pressbyråer. Konkurrensen är hård på tidningsmarknaden, och det verkar främst vara kvinnor som köper Historiskan, men uppenbarligen finns det ett sug efter något annat än den vanliga historieframställningen.

Symposiet avslutades med frågor och en livlig diskussion, varpå de medverkande tackades med blommor.

Se en video från symposiet här!

Från vänster: Inger Enkvist, Irma Hammar, Eva Bonde, Eva Helen Ulvros