Om jämställdhetsmyndigheten

Under årsmötet vid Sveriges Kvinnolobby 2017 medverkade Kerstin Alnebratt ordförande i organisationskommittén för bildandet av jämställdhetsmyndigheten och hon är även föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.  Myndighet ska bildas om ca 1 år, ha 75 anställda och vara placerad i Göteborg. ”Jämställdhetsmyndigheten blir ett grundläggande hygienkrav för jämställdhetspolitiken” sa Kerstin, med uppgift att få till långsiktiga mål. ”Men man kan inte lösa allt med jämställdhetsarbetet utan måste begränsa det arbetet utifrån utgångspunkten ojämlikhet mellan män och kvinnor” var hennes tydliga budskap. Hon poängterade också att ”Kvinnorörelsen kan åstadkomma något om vi är drivande, engagerade och välorganiserade”. Denna nya myndighet kommer troligen att ta över MUCF: s bidragsgivande uppgift till kvinnoorganisationer.

Webansvarig Skånekretsen