KAF medverkade på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017

KAF medverkade på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017. KAF framlade en motion med förslaget att utse en expertgrupp med uppdrag att föreslå möjliga strategier för en jämställd pensionspolitik inom de olika pensionstyperna. Detta är att se som en fortsättning på det gedigna arbete som Sveriges Kvinnolobby gjort under 2016 för att belysa skillnaden i mäns och kvinnors pensioner. Deras remissyttrande över pensionsutredningens skrivelse om jämställda pensioner är inspirerande och finns att läsa på deras hemsida. Motionen välkomnades mycket positivt och fick ett enhälligt ja i röstningen.

Webansvarig Skånekretsen