Ny stipendiat: Louise Lindblom

KAFs senaste stipendiat är Louise Lindblom. Hon arbetar i Kungälv som ämneslärare i bland annat historia. Louise kommer använda stipendiet från Siri Jacobssons fond för att ta tjänstledigt från sin lärartjänst och skriva en biografi över den tämligen okända Henrika Wirmark, kvinnorättsaktivist och författare under pseudonymen H. Mark, född 1848 i Ljusdals socken, död 1920 i Göteborg. Louise Lindblom gav 2016 ut boken “De besvärliga: Skyddshemmets vanartiga flickor”. Grattis Louise!

Stipendium och diplom delas ut 23 april i samband med KAFs årsmöte i Göteborg.