Var är den feministiska forskningspolitiken?

Kvällen den 30 november ordnade KAF en debatt med den rubriken i Stockholm.

Inledde gjorde professor Agnes Wold (bild överst) som visade att forskningsmedel i Sverige fördelas på ett extremt ojämlikt sätt, med en stor övervikt för manliga projektledare, särskilt inom de så kallade excellenssatsningarna. Agnes Wold är tidigare ordförande i Kvinnliga akademikers förening.

Efter henne talade utbildningsminister Helen Hellmark Knutsson om hur den nuvarande regeringen försäkrar sig om att lärosätena lever upp till jämställdhetsmålen. Agnes Wolds och utbildningsministerns inlägg kommenterades av före detta utbildningsminister Carl Tham och Vetenskapsrådets expert Carl Jacobsson. Sandlersalen i ABF-huset var fullsatt och frågorna många. Läs Läkartidningens referat från debatten