Lila – grönt – vitt = suffragetternas signal

Suffragettrörelsens färger är vitt, lila och grönt. Många av KAF:s grundare var aktiva inom rösträttsrörelsen, och argumenterade för kvinnors rösträtt. Den kvinnliga rösträtten, som vanns efter en hård kamp, anses numera för självklar. Men kvinnorörelserna har inte glömt striden, se bild längre ned!.

I London läggs fortfarande blommor i suffragetternas färger på Emmeline Pankhursts grav. Färgerna valdes av Emmeline Pethick-Lawrence, en ledande suffragett, 1908. Hon beskrev symbolismen så här:

”Purpur är, som alla vet, den kungliga färgen. Den representerar det kungliga blod som flyter i varje suffragetts ådror, instinkten till frihet och värdighet. Vitt står för renhet i det privata såväl som det offentliga livet. Grönt är hoppets färg, och vårens symbol.”

Vi kvinnor har kommit långt sedan vi vann rösträtten, men mycket återstår att göra: kvinnors löner, pensioner och karriärmöjligheter är fortfarande inte jämställda med männens. Därför fortsätter vi att slåss för kvinnors rättigheter, och använder suffragetternas färger för att ge oss inspiration och hopp.

Bild från tidningen Guardian. Information från: Museum of London, 2016-12-11, http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/454776.html.