Nordisk-baltisk konferens Tartu 8-9 oktober 2016

tartu-universitet

Kvinnliga akademikers systerförening i Estland – EANÜ – fyller 90 år 2016. Jubileet högtidlighölls vid en nordisk-baltisk konferens som samlade 145 delegater från Estland, Finland, Litauen, Ryssland och Sverige.

Konferensen ägde rum på universitetet i Tartu och präglades av en stark önskan om fortsatt samarbete mellan föreningarna för högskoleutbildade kvinnor.

Nästa nordisk-baltiska konferens anordnas i Litauen i oktober 2017 med tema Kvinnor, högre utbildning och migration.

img_1001

Konferensen hölls i universitetets pampiga högtidssal

img_0998

KAFs internationella koordinator Beatrice Christensen Sköld (t v) och Lisa Wiklund (t h), medlem i Stockholmskretsens styrelse, var två av KAFs tio delgater vid konferensen