Fredrika Bremerförbundets Apelrydsseminarium 11-13 augusti 2016

Som vanligt deltog KAF i Fredrika Bremerförbundets årliga Apelrydseminarium. Denna gång representerades KAF av Erika Östman, medlem i Stockholmskretsen. Erika informerade om KAF och nätverkade med medlemmar i Fredrika Bremerförbundet. En rad talare inledde diskussioner vid seminariet, bland annat ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson och professor Lars Jalmert, välbekant forskare och ledamot av Fredrika Bremerförbundets styrelse. Mellan dem syns Fredrika Bremerförbundets ordförande, Louise Lindfors, i aktion på scenen.

Fotograf: Mikael Bertmar

20160812-MB0139 20160812-MB8005 20160813-MB8349