Nu är vi medlemmar I KSAN

KSAN star för kvinnoorganisationernas samarbetsråd I alkohol- och narkotikafrågor.

Den 18 april 2016 invaldes KAF som medlem i den anrika organisationen KSAN som ägnar sig åt kunskapsspridning, aktioner och påverkan av politiken. KSAN bedriver bland annat utbildning för ledare av tjejgrupper runt om I landet, På årsmötet bjöd en forskare på en mycket initierad rapport om narkotikadödlighetens utveckling. En före detta drogsmissbrukare och intern berättade om självjhjälpsarbete bland unga kvinnliga kriminella mammor soKSAN årsmöte 2016m vill lämna den brottsliga banan. På bilden flankerar dessa båda Maj-Inger Klingvall, ordförande I KSAN.