KAF uttalar sig mot excellenssatsningar i forskningspolitiken

Pressmeddelande från Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)

De så kallade excellenssatsningarna har fördelat miljarder kronor till forskning i Sverige. Studier visar att 85% av pengarna från excellenssatsningarna har gått till manliga forskare.

manliga forskare

Källor:

  1. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  2. [”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”; http://www.gu.se/digitalAssets/1370/1370132_dj-hans-excellens.pdf
  3. Agnes Wolds och Ulf Sandströms rapport ” Excellenssatsningarna – belöning för kön eller för toppforskning?”,http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/tanka_vidare_2015.pdf
  4. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015